NL

Beste bezoeker,

Welkom op de website van VitrOmics Healthcare Holding B.V. (VitrOmics).

VitrOmics richt haar pijlen op de ontwikkeling van nieuwe diagnostische producten gebaseerd op het PamChip® technologie platform voor toepassing bij therapie-op-maat (personalised medicine). Het PamChip platform is ontwikkeld door VitrOmics’ dochterbedrijf PamGene. Dit platform wordt al wereldwijd gebruikt voor een verscheidenheid aan academische en bio-pharmaceutische onderzoekstoepassingen. De volgende mijlpaal waar Vitromics naar toe werkt, is de ontwikkeling van het PamChip® platform voor routine diagnostische toepassingen.

Het PamChip® platform maakt het mogelijk eiwitactiviteiten in cellen en weefsel te meten. Studies met verschillende model systemen en klnische materialen kunnen hier mee worden uitgevoerd. PamGene’s eiwitactiviteitstesttoepassingen zijn zeer vooruitstrevende in het onderzoeksveld. Zowel eiwitfosforylering en eiwit-defosforylerings activiteiten worden gemeten. Hierbij wordt de activeit van cellulaire eiwitten zoals kinases and phosphatases gemonitord. PamGene presenteert veel voorbeelden en wetenschappelijke publicaties van het gebruik van het PamChip® technologie platform op haar website (www.pamgene.com).

VitrOmics is het validatieproces van het PamChip® platform als routine diagnostische test voor de ondersteuning van therapeutische keuzes op een individuele basis in de oncologie gestart. De eerste twee klinische biomarker evaluatie onderzoeken (borstkanker en slokdarmkanker) zijn inmiddels geopend. Het PamChip® platform wordt in deze studies ingezet om additionele eiwitactiviteitsinformatie uit biopten te halen. Dit resulteert in de ontsluiting van een compleet nieuw informatieniveau, naast klinische en andere moleculaire informatie zoals DNA sequenties.

problematiek.jpg

VitrOmics ziet een belangrijke rol voor het PamChip® platform bij het verbeteren van therapiekeuzes voor de individuele patiënt. Hierbij kijken we vooral naar de therapieën die volgens richtlijn voorgeschreven worden, vergoed zijn door de zorgverzekeraars, maar tot overbehandeling leiden. Om dit te kunnen doen zijn beter diagnostische testen nodig. De mogelijkheid beter te kunnen controleren of een therapie wel echt bij de patient past zal tenminste vier positieve effecten voor patiënt and zorgsysteem hebben:

  1. Het voorkomen van non-response: patiënten zonder positieve effecten van een therapie ondergaan vaak wel substantiële bijeffecten
  2. Het voorkomen van onnodige stress van de tumoren: dit kan mogelijk negatieve effecten voor latere behandelingen of behandelingsopties hebben
  3. Sneller toegang tot een passende behandeling: geen tijdsverlies oplopen door onnodige behandeling met een therapie die toch niet werkt.
  4. Limiteren van zorggeldspillage: energie, tijd and geld kan maar 1 keer ingezet worden en gaat verloren als een patiënt een behandeling zonder nut ondergaat.