NL

Nieuws

 • VitrOmics gaat verhuizen naar een nieuw kantoor

  19 June 2014

 • “behandeling voor sommigen kan ons allen raken"

  20 May 2014

 • CZ, CPCT en VitrOmics project wint Value Based Healthcare Prijs

  15 April 2014

 • VitrOmics organiseert Personalised Medicine thema op DIA-Europe conferentie

  03 March 2014

 • Zorgverzekeraar, ziekenhuizen en bedrijf pakken gezamenlijk overbehandelingsproblematiek aan

  05 February 2014

 • Kwaliteit van diagnostische testen cruciaal voor personalised medicine

  11 December 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2018-2022 Innovatie life sciences & health gepubliceerd

Tuesday 24 July 2018

 Regionale ontwikkelingen op het gebied van Therapie op Maat zijn opgenomen in het voorstel innovatie uitvoeringsprogramma van de provincie Noord-Brabant dat recent is gepubliceerd. Twee programmalijnen zijn beschreven waarop de provincie zich de komende periode gaat richten:

A.           Ontwikkelen van innovatieve clusters van bedrijvigheid door voort te bouwen op de internationaal leidende technologiepositie van Brabantse kennisinstellingen en bedrijven. Deze clusters gebruikt de provincie voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe oplossingen voor de gezondheidszorg

B.            Zorginnovaties sneller naar de markt en de patiënt: Creëren van grootschalige proeftuinen samen met zorgaanbieders. Mkb-ondernemingen kunnen hier hun innovaties testen, verbeteren en implementeren. En daarmee versneld bedrijvigheid en oplossingen creëren voor de gezondheidszorg in Brabant.

Daarnaast onderzoekt de provincie hoe lifetech- en medtech-(medische technologie) bedrijven het beste kunnen aansluiten op het bestaande ondernemersklimaat. Ook gaat ze na of er nog nieuwe of aangepaste instrumenten nodig zijn voor deze specifieke sector.

De oprichting van het Therapie Op Maat Kennisinstituut (TOMi) wordt gezien als een grote kans voor zowel zorg als bedrijvigheid in de provincie Noord-Brabant.

Volg deze link voor de volledig tekst van het uitvoeringsprogramma