NL

Nieuws

 • Onderzoek naar nieuwe medicijncombinaties voor de behandeling van gemetastaseerde longkanker

  30 April 2015

 • Value Based Healthcare = waardevolle gezondheidszorg?

  26 March 2015

 • VitrOmics nam deel aan de Innovation for Health conferentie, 5 februari in Amsterdam

  26 February 2015

 • EuropaBio Health Care team bezoekt VitrOmics

  30 November 2014

 • VitrOmics deelt haar therapie-op-maat inzichten op congressen in Zurich en Zeist

  04 November 2014

 • Realisatie van het potentieel van Personalised Medicine in Europa

  30 September 2014

UITVOERINGSPROGRAMMA 2018-2022 Innovatie life sciences & health gepubliceerd

Tuesday 24 July 2018

 Regionale ontwikkelingen op het gebied van Therapie op Maat zijn opgenomen in het voorstel innovatie uitvoeringsprogramma van de provincie Noord-Brabant dat recent is gepubliceerd. Twee programmalijnen zijn beschreven waarop de provincie zich de komende periode gaat richten:

A.           Ontwikkelen van innovatieve clusters van bedrijvigheid door voort te bouwen op de internationaal leidende technologiepositie van Brabantse kennisinstellingen en bedrijven. Deze clusters gebruikt de provincie voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe oplossingen voor de gezondheidszorg

B.            Zorginnovaties sneller naar de markt en de patiënt: Creëren van grootschalige proeftuinen samen met zorgaanbieders. Mkb-ondernemingen kunnen hier hun innovaties testen, verbeteren en implementeren. En daarmee versneld bedrijvigheid en oplossingen creëren voor de gezondheidszorg in Brabant.

Daarnaast onderzoekt de provincie hoe lifetech- en medtech-(medische technologie) bedrijven het beste kunnen aansluiten op het bestaande ondernemersklimaat. Ook gaat ze na of er nog nieuwe of aangepaste instrumenten nodig zijn voor deze specifieke sector.

De oprichting van het Therapie Op Maat Kennisinstituut (TOMi) wordt gezien als een grote kans voor zowel zorg als bedrijvigheid in de provincie Noord-Brabant.

Volg deze link voor de volledig tekst van het uitvoeringsprogramma