NL

Nieuws

 • Conclusies van de Europese Raad over gepersonaliseerde geneeskunde voor patiënten

  28 December 2015

 • Vitromics draagt bij aan twee, voor innovatieve MKB’s, essentiele Europese dossiers

  15 October 2015

 • Therapie-op-Maat is thema van twee sessies tijdens Figon-DMD dagen op 6 oktober in Ede

  25 September 2015

 • Vormgeving van Europa’s visie op therapie-op-maat ontwikkelingen

  23 June 2015

 • Therapie op Maat focus van Luxemburg’s EU voorzitterschap

  09 June 2015

 • VitrOmics presenteert op de Translational Research in Oncology conferentie in Warschau

  20 May 2015

UITVOERINGSPROGRAMMA 2018-2022 Innovatie life sciences & health gepubliceerd

Tuesday 24 July 2018

 Regionale ontwikkelingen op het gebied van Therapie op Maat zijn opgenomen in het voorstel innovatie uitvoeringsprogramma van de provincie Noord-Brabant dat recent is gepubliceerd. Twee programmalijnen zijn beschreven waarop de provincie zich de komende periode gaat richten:

A.           Ontwikkelen van innovatieve clusters van bedrijvigheid door voort te bouwen op de internationaal leidende technologiepositie van Brabantse kennisinstellingen en bedrijven. Deze clusters gebruikt de provincie voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe oplossingen voor de gezondheidszorg

B.            Zorginnovaties sneller naar de markt en de patiënt: Creëren van grootschalige proeftuinen samen met zorgaanbieders. Mkb-ondernemingen kunnen hier hun innovaties testen, verbeteren en implementeren. En daarmee versneld bedrijvigheid en oplossingen creëren voor de gezondheidszorg in Brabant.

Daarnaast onderzoekt de provincie hoe lifetech- en medtech-(medische technologie) bedrijven het beste kunnen aansluiten op het bestaande ondernemersklimaat. Ook gaat ze na of er nog nieuwe of aangepaste instrumenten nodig zijn voor deze specifieke sector.

De oprichting van het Therapie Op Maat Kennisinstituut (TOMi) wordt gezien als een grote kans voor zowel zorg als bedrijvigheid in de provincie Noord-Brabant.

Volg deze link voor de volledig tekst van het uitvoeringsprogramma